Huisregels

Op onze manege vinden wij het erg belangrijk dat een iedereen veel plezier aan de paardensport beleeft en op een veilige en verantwoorde manier met de paarden en pony’s omgaat. Daarom hebben wij onderstaande huisregels opgesteld. Ze gelden voor iedereen; dus voor publiek, ruiter en eigenaren van paarden en pony’s.

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal en ook rond de rijbaan dient rust te zijn.
 • Er mag in de stallen en op het paard niet worden gerookt.
 • Aanwijzingen van personeel en instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • De stalgangen dienen netjes te zijn: harnachement en gereedschap dient altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.
 • Niet op de bakrand zitten (met de benen naar de bak toe).
 • Kinderen t/m 8 jaar mogen alleen in de stallen komen onder begeleiding van een volwassene.
 • Meld gezondheidsklachten. Mocht iemand bepaalde gezondheidsproblemen hebben dan is het goed dat ons personeel hiervan op de hoogte is zodat ze in geval van nood weten hoe te handelen.

Voor iedere ruiter geldt bovendien:

 • Een ieder rijdt voor eigen risico.
 • Het is verplicht om met een goedgekeurde veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken te rijden. (Een veiligheidshelm is voor de eerste keren te leen.)
 • Tijdens het paardrijden worden de rijbaanregels en de regels voor het buitenrijden in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht (met toestemming) gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij verschillende lessen.

Voor eigenaren van een paard of een pony geldt bovendien:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal één keer per maand te worden gecontroleerd op gebreken en slijtage.

Stichting Veilige Paardensport

Om de veiligheid in de paardensport te waarborgen heeft de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra), de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) en de Stichting Recreatie Ruiter (SRR) samen met Veiligheid NL, de Stichting Veilige Paardensport (SVP) opgericht.

Manege de Hjouwer is aangesloten bij SVP en heeft het veiligheidscertificaat. SVP heeft eigen huisregels die ook bij Manege de Hjouwer gelden!

Meer informatie over SVP kan je vinden op www.veiligpaardrijden.nl.